Αναζήτηση
στο iShow.gr
στο πρόγραμμα τηλεόρασης
Paul Fix βιογραφία, βιογραφικό - iShow.gr
Paul Fix
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
Συμμετοχές
The Rebels
1979
Wanda Nevada
1979
Ρόλος: Texas Curly
Just Me and You
1978
Ρόλος: The Old Man
Cahill U.S. Marshal
1973
Ρόλος: Old Man, Outlaw
Pat Garrett & Billy the Kid
1973
Ρόλος: Maxwell
Dirty Dingus Magee
1971
Ρόλος: Crazy Blanket (Anna's father)
Shoot Out
1971
Ρόλος: Brakeman
House on Greenapple Road
1970
Young Billy Young
1970
Ρόλος: Charlie (stagecoach driver)
Zabriskie Point
1970
Ρόλος: Cafe Owner
The Undefeated
1969
Ρόλος: Gen. Joe Masters
Day of the Evil Gun
1968
Ρόλος: Sheriff Kelso
El Dorado
1967
Ρόλος: Dr. Miller
The Ballad of Josie
1967
Ρόλος: Alpheus Minick, Whit's Father
Welcome to Hard Times
1967
Ρόλος: Major Munn
Nevada Smith
1966
Ρόλος: Sheriff Bonnell
Baby the Rain Must Fall
1965
Ρόλος: Judge Ewing
Shenandoah
1965
Ρόλος: Dr. Tom Witherspoon
The Sons of Katie Elder
1965
Ρόλος: Sheriff Billy Wilson
The Outrage
1964
Ρόλος: Indian
Σκιές και σιωπή
1962
Ρόλος: Judge Taylor
Guns, Girls, and Gangsters
1959
Ρόλος: Lou Largo
Lafayette Escadrille
1958
Ρόλος: U.S. General
Man in the Shadow
1958
Ρόλος: Herb Parker
Jet Pilot
1957
Ρόλος: Maj. Rexford
Night Passage
1957
Ρόλος: Mr. Feeney
The Devil's Hairpin
1957
Ρόλος: Doc Addams
Man in the Vault
1956
Ρόλος: Herbie
Star in the Dust
1956
Ρόλος: Mike MacNamara
The Bad Seed
1956
Ρόλος: Richard Bravo
Toward the Unknown
1956
Ρόλος: Lt. Gen. Bryan Shelby
Ο γίγαντας
1956
Ρόλος: Dr. Horace Lynnton
The Sea Chase
1955
Ρόλος: Max Heinz
The High and the Mighty
1954
Ρόλος: Frank Briscoe
Τζόνι Γκιτάρ
1954
Ρόλος: Eddie
Fair Wind to Java
1953
Ρόλος: Wilson
Hondo
1953
Ρόλος: Major Sherry
Island in the Sky
1953
Ρόλος: Wally Miller
Denver and Rio Grande
1952
Ρόλος: Engineer Moynihan
The Fighting Kentuckian
1949
Ρόλος: Beau Merritt
Red River
1948
Ρόλος: Teeler Yacey
Tycoon
1947
Ρόλος: Joe
Back to Bataan
1945
Ρόλος: Bindle Jackson
Dakota
1945
Ρόλος: Carp
Flame of Barbary Coast
1945
Ρόλος: Calico Jim
Tall in the Saddle
1944
Ρόλος: Bob Clews
The Fighting Seabees
1944
Ρόλος: Ding Jacobs
Captive Wild Woman
1943
Ρόλος: Gruen, the handler
In Old Oklahoma
1943
Ρόλος: Cherokee Kid
Paid to Dance
1937
Ρόλος: Nifty
Souls at Sea
1937
Ρόλος: Violinist
The Game That Kills
1937
Ρόλος: Dick Adams
Woman in Distress
1937
Ρόλος: Joe Emory
After the Thin Man
1936
Ρόλος: Phil
The Ex-Mrs. Bradford
1936
Ρόλος: Lou Pender
The Plot Thickens
1936
Ρόλος: Joe, the Chauffeur
The Road to Glory
1936
Ρόλος: Rigaud
Winterset
1936
Ρόλος: Joe
The Desert Trail
1935
Ρόλος: Jim
The Eagle's Brood
1935
Ρόλος: Henchman Steve
Somewhere in Sonora
1933
Ρόλος: Bart Leadly
The Mad Game
1933
Ρόλος: Lou
Zoo in Budapest
1933
Ρόλος: Heinie
Back Street
1932
Ρόλος: Hugo Hack
Sky Devils
1932
The First Kiss
1928
Ρόλος: Ezra Talbot
Σενάριο
Ring of Fear
1954
Tall in the Saddle
1944
iShow.gr - Ο κόσμος της Showbiz