Αναζήτηση
στο iShow.gr
στο πρόγραμμα τηλεόρασης
Mario Cecchi Gori βιογραφία, βιογραφικό - iShow.gr
Mario Cecchi Gori
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
Συμμετοχές
Lo scatenato
1968
Σενάριο
Il pentito
1985
Tempi duri per i vampiri
1959
La casa stregata
Παραγωγή
Ο ταχυδρόμος
2018
Love in Rome
2017
Una pura formalità
1995
Io speriamo che me la cavo
1994
Storia di una capinera
1994
Al lupo, al lupo
1992
Maledetto il giorno che t'ho incontrato
1992
Mediterraneo
1992
Puerto Escondido
1992
Επικίνδυνοι επισκέπτες
1992
Johnny Stecchino
1991
Ατλαντις
1991
Νικίτα
1991
Che ora è?
1990
Dames galantes
1990
Il sole buio
1990
Il viaggio di Capitan Fracassa
1990
Stasera a casa di Alice
1990
Η φωνή του φεγγαριού
1990
Caruso Pascoski di padre polacco
1989
La chiesa
1989
Compagni di scuola
1988
Fantozzi va in pensione
1988
La leggenda del santo bevitore
1988
Io e mia sorella
1987
Grandi magazzini
1986
Scuola di ladri
1986
Il pentito
1985
Sing Sing
1983
Bingo Bongo
1982
Innamorato pazzo
1981
Il profeta
1976
Il divorzio
1975
Questa specie d'amore
1974
Che c'entriamo noi con la rivoluzione?
1972
La califfa
1971
Brancaleone alle crociate
1970
Contestazione generale
1970
Un detective
1969
Lo scatenato
1968
Il tigre
1967
Se permettete parliamo di donne
1967
Una vergine per il principe
1967
L'arcidiavolo
1966
Il gaucho
1965
La congiuntura
1965
Slalom
1965
Il sorpasso
1962
La marcia su Roma
1962
Il mattatore
1961
Tempi duri per i vampiri
1959
Il successo
La casa stregata
L'anatra all'arancia
Le piacevoli notti
Racconti d'estate
Tre colonne in cronaca
iShow.gr - Ο κόσμος της Showbiz