Αναζήτηση:

Franco Columbu

Συμμετοχές σε παραγωγές με πληροφορίες στο iShow

Big Top Pee-wee

Orin the Strongman1988

The Running Man

911 Security Officer #21987

Getting Physical

ο ίδιος1984

Ο εξολοθρευτής

Future Terminator1984

Κόναν ο Βάρβαρος.

Pictish Scout1982

Il ritmo del silenzio

Nerescu, παραγωγή