Αναζήτηση:

Κλαιρ Μπλουμ

 

(Claire Bloom)

Συμμετοχές σε παραγωγές με πληροφορίες στο iShow

Marple: By the Pricking of My Thumbs

Aunt Ada2006

The Chatterley Affair

Older Helena2006

Trial & Retribution: Sins of the Father

Helen Masters2006

Οι δέκα (10) εντολές

Rani2006

Δύναμη ψυχής

Sara Sternberg2003
Συζητήστε
 Δημοσίευση στο