Αναζήτηση:
Λάκης Γαβαλάς: «Κοιμάμαι πάνω σε πλισέ ρούχα του αρχείου μου»
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019
18:37
Λάκης Γαβαλάς: "Πήγαινα στο κατηχητικό γιατί μου άρεσαν τα μπιζού, τα χρυσά κομποσκοίνια, τα ρούχα τα μακριά".

Συζητήστε για την είδηση
 Δημοσίευση στο

Σχετικά με την είδηση πρόσωπα