Αναζήτηση:
Γιώργος Παράσχος: "Με στεναχώρησε που είπαν ότι κάναμε διαφήμιση στον χωρισμό μας"
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
19:37
Γιώργος Παράσχος: "Έχω αρνηθεί να κάνω τους ρόλους του ωραίου".

Συζητήστε για την είδηση
 Δημοσίευση στο

Σχετικά με την είδηση πρόσωπα