Αναζήτηση:
Χρήστος Μενιδιάτης: "Ήδη έχω κάνει πλαστική, σουλούπωσα τη μύτη μου"
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019
14:37
Χρήστος Μενιδιάτης: "Οτιδήποτε πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί πάνω μου θα το κάνω".

Συζητήστε για την είδηση
 Δημοσίευση στο

Σχετικά με την είδηση πρόσωπα