Αναζήτηση:
Αλέξανδρος Παρθένης: "Η Κατερίνα Δαλάκα θα έπρεπε να είναι νικήτρια και πέρυσι"!
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
13:37
Αλέξανδρος Παρθένης: "Απέχω από τα τηλεοπτικά λόγω της οικονομικής κρίσης".

Συζητήστε για την είδηση
 Δημοσίευση στο

Σχετικά με την είδηση πρόσωπα