Αναζήτηση:

iShow.gr widgets

"Τι παίζει η τηλεόραση"
Προβάλετε άμεσα και εύκολα στο website σας τι δείχνει αυτή τη τη στιγμή η τηλεόραση. Προσαρμόστε την εμφάνιση του παραθύρου στα χρώματα της ιστοσελίδας σας, αλλάζοντας τις παρακάτω παραμέτρους.
Ρυθμίσεις
Website:
Γράψτε το domain name της ιστοσελίδας σας
Ύψος: pixels
Πλάτος: pixels
Χρώμα φόντου:
Χρώμα τίτλων:
Χρώμα περιγραφών:
Χρώμα border:
Κώδικας

Αντιγράψτε τον παραπάνω κώδικα στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί το παράθυρο "Τι παίζει τώρα".

"Oι ταινίες της ημέρας"
Προβάλετε άμεσα και εύκολα στο website σας τι ταινίες παίζουν σήμερα στην τηλεόραση. Προσαρμόστε την εμφάνιση του παραθύρου στα χρώματα της ιστοσελίδας σας, αλλάζοντας τις παρακάτω παραμέτρους.
Ρυθμίσεις
Website:
Γράψτε το domain name της ιστοσελίδας σας
Ύψος: pixels
Πλάτος: pixels
Χρώμα φόντου:
Χρώμα τίτλων:
Χρώμα περιγραφών:
Χρώμα border:
Κώδικας

Αντιγράψτε τον παραπάνω κώδικα στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί το παράθυρο "Οι ταινίες της ημέρας".

"Oι τελευταίες ειδήσεις στην showBiz"
Προβάλετε άμεσα και εύκολα στο website σας τις τελευατίες ειδήσεις στην showBiz.
Κώδικας

Αντιγράψτε τον παραπάνω κώδικα στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί το παράθυρο "Oι τελευταίες ειδήσεις στην showBiz".