Αναζήτηση:
Βαθμολογήστε το
Διάρκεια:
110'
Σκηνοθεσία:
Sidney Olcott
Σενάριο:
Rida Johnson Young
Luther Reed
Παραγωγή:
William Randolph Hearst