Αναζήτηση:
Βαθμολογήστε το
Διάρκεια:
106'
Σκηνοθεσία:
Ερνστ Μαρίσκα
Σενάριο:
Ερνστ Μαρίσκα
Gustav Holm
Μουσική:
Robert Stolz
Παραγωγή:
Karl Ehrlich
Ερνστ Μαρίσκα