Αναζήτηση:
Βαθμολογήστε το
Διάρκεια:
84'
Σκηνοθεσία:
Γιάννης Δαλιανίδης
Τραγούδι:
Μανώλης Χιώτης
Μαίρη Λίντα