Αναζήτηση:

Μίρα Σορβίνο

 

(Mira Sorvino)

Ημ./ γεν.:
28/9/1967